Im dalej wzwyż i im dalej w głąb, tym wszystko staje się większe.
Wnętrze jest zawsze większe od tego, co na zewnątrz.

TumnusJuż niedługo Narna.com.pl stanie się Narnia.pl